Aleksandar Apostolovski

Fotografija kao dokaz „zaboravljenog genocida”

„Politika” dobila fotografiju snimljenu 1941. godine u Srbiji – koja svedoči o sistematskom uništavanju Roma