Anarhistička generalna skupština Bey Area-e

Demistifikovanje anarhizma

Mnogi suštinski aspekti pokreta Okupiraj su zasnovani na anarhističkim principima i proizilaze iz dugogodišnjeg anarhističkog organizovanja.