Anon Nimus

U Sarajevu policija ne poštuje ni "lj" od ljudskih prava

Maltretiraju, tuku, muče, lažu, imaju duple standarde... u principu rade ono što policija radi svakodnevno diljem BiH i drugih država, a što se u izuzetnim okolnostima - poput onih koje nameće bosanska buna - vidi bez demokratske i medijske magle, tj. jasno kao dan. Prenosimo pismo jednog od anonimnih svedoka policijske brutalnosti u Sarajevu upućeno na adresu stranice "Informacije o protestima u BiH BEZ MEDIJSKOG SPINA".

Potresni snimci brutalnog gušenja egipatske revolucije

Armija je uvek uz narod, posebno onda kad treba da ga uništi.

GSP kontolor ne može da nas legitimiše

Super Ridža bi da vam trkeljiše po ličnim dokumentima!