Anwar Benny

Londonski ustanak: Intervju sa ulica Fulama

"Jedini ljudi koji se žale [zbog nereda] su ljudi koji su finansijski obezbeđeni."