B. Vincek

Knjiga Vinka Barića: Svi punkeri na jednom mjestu

Prva i jedina kompletna studija o fenomenu hrvatskog punka i novog vala 70-ih i 80-ih.