Black Bloc

Crni blok - uvod

Ljudima
Koji ne razumeju
Zašto aktivisti crnog bloka
Koriste militantnu taktiku
Da bi uništili korporativnu imovinu
Aktivisti crnog bloka NISU protestanti
Oni nisu tu da bi protestovali
oni su tu radi direktne akcije
protiv mašinerije opresije