Change Brazil

#ChangeBrazil

Tirada nezadovoljnog Brazilca o stanju u zemlji i aktuelnoj pobuni koja budi nadu u mogućnost korenitih promena.