Charlie Rose

Graeber o knjizi "Dug: prvih 5.000 godina"

Kakva je prava priroda novca? Zašto se dug smatra tako moranim pritanjem? I da li mi zaista živimo u demokratiji? O svemu tome govori antropolog David Graeber.