Denis Romac

Kolonijalizacija Hrvatske

Cijeli narodi u korporativnoj tiraniji bivaju žrtvama njihovih profita, uz asistenciju države i kolaboracionizam političkih elita što donose zakone koji te profite ozakonjuju

Goldman Sachs: Stroj za otimanje novca i istinski vladar svijeta

Strategija Goldman Sachsa uvijek je ista – korumpirana država propisima omogućava da banka bezvrijedne financijske papire prodaje i na tome zarađuje