Derrick Jensen

Doba sociopate

Pojam antropocen ne samo da nam ne pomaže da zaustavimo ovu kulturu da ubija planetu – on direktno doprinosi problemima na koje navodno ukazuje

Derrick Jensen - Endgame

Govor Derricka Jensena zasnovan na njegovoj knjizi Endgame. Derik objašnjava premise na kojima počiva njegova kritika industrijske civilizacije.

Endgame - Premise

Civilizacija nije popravljiva. Ova kultura neće pretrpeti bilo koju vrstu dobrovoljne transformacije u razuman i održiv način života. Ako je mi ne zaustavimo, civilizacija će nastaviti da osiromašuje ogromnu većinu ljudi i da degradira ovu planetu sve dok (civilizacija, a verovatno i planeta) ne doživi kolaps.

Civilizacija i dekolonijalizacija

Civilizacija je bolest, veoma zarazna bolest koja ubija zemljište, koja ubija one koji žive sa zemljom ili na njoj, koja pokušava da ubije sve koji ne pristaju da postanu njeni robovi.

Reči kao oružje

Pisanje kao borilačka veština

Obraćanje Derricka Jensena vašingtonskim okupatorima, okupatorkama i policiji

7. 11. 2011. Derrick Jensen se putem Skajpa obratio učesnicima Okupacije Vašingtona.