Elle-Máijá Tailfeathers

Bloodland

"U čast pokreta Idle No More, odlučila sam da objavim ovaj film. Ja, ni na koji način, ne nameravam da govorim u ime svog naroda. Ovaj film je jednostavno odraz mojih osećanja prema neverovatno štetnom procesu frakinga koji se dešava na našoj teritoriji."

- Elle-Máijá Tailfeathers

Scenaristkinja/Režiserka/Producentkinja: "Bloodland"