Gayane Chichakyan

OWS pokret je prvi plotun u klasnom ratu sa kojim se suočavaju SAD

Sada, sa pokretom 'Occupy Wall Street', koji je ušao svoju petu nedelju postojanja, klasni rat postaje sve vidljiviji, sve veći broj ljudi smatra da zjapeći jaz između bogatih i siromašnih prevazilazi svaki nivo tolerancije.