Goran Čižmešija

Nedostaci hidroelektrana predočeni na primjeru HE Dubrava

Da se stvari iznesu na vidjelo odmah na početku: pozitivnih strana izgradnje hidroelektrane nema.