Inicijativa solidarnosti sa radnicima fabrike Vio.Me.

Vio.Me. - samoupravna fabrika u Solunu

Radnici solunske fabrike Vio.Me. sami su započeli proizvodnju nakon što je uprava napustila fabriku.