Ivan Selimbegović

Zašto treba podržati studente u blokadi

Niko u javnosti ne postavlja osnovno pitanje: da li su studenti u pravu, da li ih možda treba podržati?