Ivana Albunović

Sakrivaju genetski modifikovanu soju među redove kukuruza

Ministarstvo poljoprivrede i dalje izbegava da saopšti imena proizvođače ilegalnih useva, ali navodi da su ih pronašli u okolini Šapca i Krupnja