Jacques Ranciere

Noći rada - Revisited

Shvatio sam da radnicama nikada nisu bili potrebni drugi koji će im objašnjavati tajne dominacije