Jeff Zavala

"Sad smo svi apokaliptični: Moralna odgovornost u krizna vremena"

Profesor Robert Jensen sa Univerziteta Teksasa govori na temu "Sad smo svi apokaliptični: Moralna odgovornost u krizna vremena". U svom govoru, Jensen razmatra potrebu za "smirenim apokaliptizmom" koji uzima za ozbiljno socijalnu i ekološku krizu sa kojima se suočavamo.