John Holloway

ATG Radio | John Holloway: Pukotine u sistemu

John Holloway, uticajni teoretičar i pisac smatra da je potrebno preosmišljavanje revolucije; sa logikom kapitala mi treba da raskinemo na drugačiji i osobit načn. Holloway smatra da kapitalizam može srušiti samo širenje "pukotina", prostora u kojima se ljudi kreću "u suprotnom pravcu" u odnosu na kapitalistički sistem.

Mi smo kriza kapitalizma

Audio zapis i prevod transkripta prezentacije Johna Hollowaya sa ovogodišnjeg Left Foruma, koji je održan u Njujorku, SAD.

Grčka nam pokazuje kako da protestujemo protiv propalog sistema

Gnev grčkog stanovništva protiv mera štednje nametnutih od strane EU je opravdan, ohrabrujući ali i opasan.