Kampanja za besplatno obrazovanje

Zašto obrazovanje treba da bude besplatno?

Smešna je argumentacija pojedinih političara da zahtev za besplatnim obrazovanjem znači povratak u ''totalitarni boljševizam'' ili beg u neki imaginarni utopizam. Vreme je za jednu artikulisanu kritiku ovakvog diskursa i organizuvanu borbu protiv ekonomizacije svih sfera društva, uključujući i obrazovanje.