Krešimira Gojanović

Ženska kreativnost i zamke na njezinom putu – priča o samootkrivanju

Njoj nije životni cilj da dobije zlatnu medalju ”Dobre Pepeljuge”, cilj je zapravo puno dublji: otkriti što sve žena može biti iza svih ženskih stereotipa, maski, tuđih projekcija i društvenih indoktrinacija, imati hrabrosti da se poput mitske Lilith uputi prema nepoznatim pustinjama vlastitog bića, da može upoznati staze kojima žene prije nje i nisu često kročile.