Lela Vujanić

Hip-hop, antifa, punk, Cigani, gde to ima?

Kartonska naselja, svakodnevni fašizam na ulici, u trgovini, kod doktora, gdje te tretiraju kao krimosa ili kao onog tko u službenoj percepciji jednostavno ne postoji. Naši građani drugog reda koji nikada nisu bili top manjinska tema – uspješno su ih zaobišle sve državne politike - Cigani, Gypsies ili Romi sada imaju svoj autentični glas. Taj glas se daleko čuje i jednako brutalno govori o nama kao i njima samima. S antifa reperima iz Zrenjanina, razgovarale smo poslije njihovog nastupa u Medici, gdje su doslovno razvalili – o muzici, Romima, antifašizmu i radu.

Opasadno stanje na Trgu Slobode u New Yorku

Danas u jedan sat ujutro po istočnom američkom vremenu, policija grada New York je započela s iseljavanjem stanara Zuccotti Parka