Libcom.org

Najmasovniji štrajk na svetu, ikada, 28. februar, 2012, Indija

28. februara 2012. preko 100 miliona indijskih radnika i radnica će stupiti u štrajk.