Liberte Locke

Moje tijelo, moja pravila: slučaj o žrtvama silovanja i porodičnog nasilja koje su postale sindikalne aktivistkinje na radnom mjestu

Liberte Locke, organizatorka Sindikata Starbucks-a, piše kako je slično zlostavljanje na random mjestu i u našim privatnim životima, kako nasilnici u porodici i šefovi koriste iste načine za kontrolu i da treba da se suprotstavimo obojma.