M31

Poziv na akciju – Evropski dan akcije protiv kapitalizma

Želimo da se oslobodimo fatalnih ograničenja kapitalizma i njegovih političkih institucija. To je jedini način na koji se rasprostranjeni zahtev za „pravom demokratijom“ može ostvariti.