Mahmoud Sabbagh

Chomsky o Arapskom proleću i #OWS

Na sebi svojstven karakterističan način i neumoljivom logikom Noam Chomsky govori o arapskom proleću, pokretu "Occupy Wall Stree", i ulozi leve inteligencije.- Ovo je nekomercijalni video -