Mark Bray

Anarhizam u Madridu

Kratak dokumentarac o anarhizmu i anarhističkim grupama, sindikatima i projektima u Madridu 2013.