Marko Pogačar

Thank you Tusta, hvala Tusta!

Umro je Branko Črnac – Tusta. We salute you, veliki meštre!