Mate Kapović

Direktna demokracija – Između utopije i stvarnosti

Uz kratku retrospektivnu analizu društvenog okvira, Mate Kapović nudi skicu terenski funkcionalnog direktnodemokratskog modela.