Media Roots

Occupy Oakland: policija, suzavac, crni blok i sukobi na ulicama

Abby Martin izveštava za "Media Roots" sa prvih borbenih linija na ulicama Oklenda.