Messy Mondays

Ti nisi aktivista/kinja

Ne, ne, ne, to što ti radiš je kliktivizam. Aktivizam je nešto potpuno drugačije.