Milan Škobić

Zapisi sa blokade

Teče druga nedelja od kako su studentski plenumi Filološkog i Filozofskog fakulteta stupili u blokadu nastave na svojim fakultetima.