Mladi grčki drug bez budućnosti

Intenziviranje socijalno-klasnog rata u Grčkoj

„Ja sam ovde i ovo je pravi način da izraziš svoj protest, a ako ne uradiš to onako kako ti kažem, onda si anarhofašist (sic), onda si član paradržave i provokator.“