MUTE

Vizuelizacija ekonomskog silovanja

Bez suvišnih reči, ili još bolje, bez ikakvih reči, Mute odgovara na sledeća pitanja: Kako izgleda grčka kriza? Koje je boje? ekonomsko silovanje koje se pretvara u socijalno.