Nataša Gajski Kovačić

Hrvatska će, unatoč protivljenju građana, morati sijati GMO

»Odluku o sjetvi GMO-a će donijeti Europska komisija, a Hrvatska će tu odluku, bez obzira na proglašene GMO slobodne županije, morati prihvatiti«, smatra genetičar prof. dr. Marijan Jošt