Occupy Oakland

Oklend J28 - Policija pogazila sopstveni pravilnik i građanska prava demonstranata

U grčevitom nastojanju da spreči širenje pokreta Okuiraj Oklend policija još jednom prekršila zakonska ovlašlenja i prekomernom upotrebom sile napala miroljubive demonstrante.