Ocean2012

Zaustavljanje prekomernog ulova ribe

Uprkos većoj upoznatosti sa problemom prekomernog ulova ribe, većina ljudi još uvek zna vrlo malo o obimu uništenja okeana. Ovaj film na nedvosmislen način pokazuje zašto prekomerni ulov ribe mora prestati i da još uvek postoji mogućnost promene.