Omladinski centar CK13

Šta donosi novi zakon o radu?

Novi raspored radnog vremena • Godišnji odmor • Žene i rad • Smenski rad • Otkazivanje ugovora o radu • Strane investicije • Rad na određeno vreme • Vreme pripravnosti • Visina otpremnine kod tehnološkog viška • Bez sankcija za gušenje sindikalnog delovanja