Otto Rühle

Borba protiv fašizma počinje borbom protiv boljševizma

Čovek ne može da služi dvojici gospodara. Ne može ni totalitarna država. Ako fašizam služi kapitalističkim i imperijalističkim interesima, on ne može da služi i interesima radnika.