Paul Waldau

ATG Radio | O životinjama

Svi smo čuli za ljudska prava, ali šta je sa pravima životinja? Koja prava imaju, ili bi trebalo da imaju životinje i šta onemogućava njihovo ostvarenje? I kako se SAD porede sa drugim državama po pitanju posvećenosti zaštiti životinja? Paul Waldau i njegove ideje u srži su rastućeg interdisciplinarnog polja koje se zove studije životinja.