Pepe Escobar

NATO je od početka želeo mrtvog Gadafija

Gadafi je nekada bio heroj Zapadnog sveta, međutim tokom protekle godine predstava o njemu je drastično promenjena: on je postao zlikovac br. 1.