Peter Staudenmaier

U čemu je problem sa teorijama zavere?

Od ubistva Kenedija do širokog raspona teorija koje se tiču napada od 11. septembra 2001, čini se da su teorije zavere prirodna stvar na levici. Ali da bi trebalo da bude tako? Anarhistički istoričar Peter Staudenmaier razmatra probleme koji nastaju kada se radikalne društvene kritike zamene sa teorijama zavere.