Revolucionarna anarhistička akcija

Intervju: anarhisti u turskom ustanku

U sklopu daljeg izveštavanja o ustanku u Turskoj koja je započela na trgu Taksim, CrimethInc. je intervjuisao anarhiste iz Istanbula. Oni govore o pozadini pobune, odnosu između ovog i drugih ustanaka širom sveta, te o njegovim implikacijama za budućnost Turske.

Neka se vatra proširi!

Revolucionarni anarhistički poziv na međunarodnu solidarnost sa trenutnim otporom protiv državnog terorizma u Turskoj