Sander van de Pavert

Fuck You Papandreu

Satirični video holandske televizije o grčkoj dužničkoj krizi.