Silvija Federiči

Silvija FederičiSilvia Federiči je feministička aktivistkinja, spisateljica i nastavnica. 1972. je učestvovala u osnivanju Internacionalnog feminističkog kolektiva, organizacije koja je pokrenula međunarodnu kampanju Plate za rad u domaćinstvu. Tokom 1990-ih, nakon istraživačkog i rada u prosveti u Nigeriji, aktivirala se u pokretu protiv korporativne globalizacije i pokretu protiv smrtne kazne u SAD. Ona je jedna od suosnivačica Komiteta za akademsku slobodu u Africi, organizacije koja je posvećena generisanju podrške za borbe studenata i nastavnika u Africi protiv strukturalnog prilagođavanja afričkih ekonomija i obrazovnih sistema. Od 1987. do 2005. je predavala na međunarodnim studijama, ženskim studijama, i kursevima političke filozofije na univerzitetu Hofstra u Hempstedu, Njujork. Tokom svih ovih godina Silvija je pisala knjige i eseje o filozofiji i feminističkoj teoriji, ženskoj istoriji, obrazovanju i kulturi, a nedavno i o svetskoj borbi protiv kapitalisitčke globalizacije i za feminističku rekonstrukciju zajedničkih dobara.

Komunizam je tako širok pojam, ali ako se misli na komunizam u značenju koje je ustanovila marksističko-socijalistička tradicija, onda je jedna od razlika ta što u društvu zajedničkih dobara nema Države, čak ni u prelaznom periodu. Pretpostavka da ljudska emancipacija ili oslobođenje moraju da prođu kroz diktaturu proletarijata nije deo politike zajedničkih dobara. Sem toga, društvo zajedničkih dobara nije zasnovano na razvoju masovne industrijalizacije. Ideja zajedničkih dobara je ideja ponovnog preuzimanja sposobnosti da upravljamo našim životom, da upravljamo sredstvima naše (re)produkcije, da ih delimo na egalitaran način i da njima kolektivno "upravljamo". Rekonstrukcija našeg svakodnevnog života je, kao strateški aspekt naših borbi, daleko važniji cilj kada je u pitanju politika zajedničkih dobara nego što je to bio slučaj u komunističkoj tradiciji.

- Silvija Federiči, iz intervjua za Mute

Subverzija materinstva kao institucije i ponovno promišljanje majčinstva kao radikalne političke prakse

Želim da istaknem borbu žena za materinstvo i da iznova definišem značenje majčinstva. U određenom smislu želim da redefinišem majčinstvo izvan materinstva i svakako izvan ideje da postoji biološka veza između majčinstva i brige o ljudima.

Kaliban i veštica - predgovor

Polovinom oktobra Burevesnik je objavio knjigu Kaliban i veštica Silvije Federiči, u prevodu Alekse Golijanina.

Pokret NO TAV ponovo izložen napadima

Narod Val di Suse se borio protiv fašista, borio se protiv nacista, i već dvadeset godina oni su bili u stanju da odbiju pokušaje italijanske vlade da uništi njihove planine, preko kojih već prelaze mnoge železničke pruge i nedavno izgrađeni autoput.

Silvija Federiči / Rod i demokratija u neoliberalnoj agendi: feministička politika, nekadašnja i sadašnja

13. 05. 2013, 21:00h, kino Europa, 6. Subversive festival

Silvija Federiči, "Gender and democracy in the Neo-liberal agenda: feminist politics past and present"

ATG Radio | Silvija Federiči: Reproduktivni rad

Domaćicama niko ne plaća za rintanje; porodični dom je postao privatni, izolovani prostor; imigrantski negovatelji zapostavljaju svoju decu; kapitalizam obezvređuje rad u domaćinstvu da bi smanjio troškove radne snage: to nije lep prizor, ali treba ga učiniti vidljivim i smestiti u odgovarajući kontekst, i Silvija Federiči je to sjajno (u)radila, tokom decenija pisanja i aktivizma kao i u svojoj novoj knjizi.

Žene i jeres

Odlomak iz knjige Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija Silvije Federiči. Srpsko-hrvatski prevod knjige izaći će u izdanju Burevesnika, u toku 2013. godine.