Struggles in Italy

No TAV opet na meti policije: optužbe za terorizam i subverziju

U dolini Susa i u Torinu, desetine kuća pa čak i restorana koji su u vlasništvu No TAV aktivista/kinja iz grupe Comitato di Lotta Popolare pretreseni su tokom vanredne policijske operacije protiv terorizma i subverzije. Policija je tražila „eksplozive, tupe predmete, stvari koje su pogodne za sečenje ograde i audio-vizuelne i digitalne uređaje koji bi mogli da dovedu do identifikacije mogućih saučenika.“

Pravo na obrazovanje: Iseljenja i sukobi u Torinu

Sve je završeno 30. oktobra ove godine, kada je doveden izuzetno veliki broj policajaca sa ciljem da se blokira veći deo centra grada i osigura zgrade pokrajinske uprave. Došlo je do sukoba po celom gradu, koji su trajali do duboko u noć, kada je okupiran i Fakultet društvenih nauka.