Stuart Newman

ATG Radio | Petljanje sa DNK

Da li ste zabrinuti zbog genetički modifikovanih organizama, i GM hrane? Pa, brojni naučnici se zalažu za genetske modifikacije ljudi, menjanje sekvenci DNK koje će biti prenete budućim generacijama. Sudeći po Stjuartu Njumanu (Stuart Newman), nasledni genetički inženjering je izuzetno problematičan; on smatra da su pobornici te ideje pogrešno razumeli prirodu živih bića i procesa ljudske evolucije.