Theodor W. Adorno

Na moru

Minima Moralia: Refleksije iz oštećenog života, drugi deo, aforizam br. 100