Thom Hartmann

Fukušima: Da li se dešava "kineski sindrom"?

Thom Hartmann razgovara sa Kevinom Kampsom, antinuklearnim aktivistom iz Beyond Nuclear (www.beyondnuclear.com), o opasnoj situaciji u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukušima Daiči.

Kevin Kamps: Tepko priznaje da je Fukušima na rubu kineskog sindroma

Eventualni dodir radioaktivne lave sa hladnim podzemnim vodama može dovesti to velike parne eksplozije.

Dr. Helen Caldicott - Da li treba evakuisati Japan?

Ako živite na severu Japana i u blizini uništenih reaktora NE Fukušima Daiči bolje vam je da bežite odatle glavom bez obzira.