Todor Kuljić

Alternative mora biti

Nekapitalistički režimi iz 20. veka pripadaju nepovratno prošlosti, ali o antikapitalizmu još nije rečena poslednja reč

Studentski otpor razaranju uma

Citoyen napušta javni prostor i ustupa ga posedniku, bourgeois-u. Ustupa mu i monopol na pamet. Svedoci smo nove faze razaranje uma kojoj se samo studenti protive.